Projectsucces is een Keuze

Guus Velmans | 2 minuten
LR_388A5697.jpg

“Projectsucces is een Keuze.” De uitspraak waar we bij Blue Bricks voor staan. Het zet mij als projectmanager dan ook regelmatig aan tot denken. Na een project dat ik onlangs afsloot in opdracht voor een gemeente stel ik mezelf de vraag “hoe heb ik ervoor gezorgd dat er gekozen werd voor projectsucces?”

In elk project zijn er momenten waarop fundamentele keuzes gemaakt worden. Een keuze is snel gemaakt, maar de impact ervan kan lange termijn gevolgen hebben. Om me heen zie ik veel projectmanagers die hun stakeholderveld zorgvuldig verkennen om de te maken keuzes vervolgens netjes te beleggen bij degene met mandaat. Vervolgens is het aan de opdrachtgever -en eventueel andere belangrijke stakeholders- om de keuze te maken. Klinkt logisch toch?

Maar wat ik zie, is dat er vaak keuzes worden gemaakt zonder voldoende stil te staan bij de omvang en reikwijdte van de impact. Pakt de keuze slecht uit? Dan zullen vele projectmanagers verwijzen naar degene die de keuze heeft gemaakt. Onacceptabel, als je het mij vraagt.

  • Als projectmanager is het aan jou om de volledige context van jouw project te doorgronden.
  • Als projectmanager is het aan jou om te bewaken dat de volledige impact van de keuzes wordt overdacht.
  • Als projectmanager is het aan jou om bij te sturen wanneer een beslissingsbevoegde stakeholder onvoldoende oog heeft voor de impact van een keuze.

Projectmanager, navigeer op je eigen kompas en niet enkel op de aanwijzingen van een ander!

Het doel van mijn opdrachtgever was om zichzelf maximaal ten dienste te stellen van de burgers en organisaties. Het doel van de IT-organisatie was om de uitvoering optimaal te ondersteunen met ICT, op een duurzame en betaalbare manier.

Als ik de keuze enkel had voorgelegd aan mijn opdrachtgever, dan was de IT-oplossing voordelig uitgevoerd en beter toegespitst op de belangen van zijn uitvoeringsorganisatie. Als ik de keuze enkel had voorgelegd aan de IT-organisatie, dan zou de oplossing naadloos voorsorteren op de doelarchitectuur, maar werd het project complex en duur. Voor welke keuze ga je dan?

Ik nam de verantwoordelijkheid om de dialoog te faciliteren over bovenstaande belangenverstrengeling en de daaruit voortvloeiende keuzemogelijkheden. Ik legde beide partijen voor wat de impact van de keuzes zou zijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Nu hadden de stakeholders meer begrip voor elkaars belangen en kaders. Het gevolg? De te maken concessies waren bekend, besproken en geaccepteerd, al in de beginfase van het project.

Vanaf de start stond het beoogde resultaat ten dienste van de gemeente en haar organisatiebrede doelen. Als gevolg hiervan sprongen alle stakeholders gedurende de looptijd van het project over de schaduw van hun eigen belangen.

Navigeren op het juiste doel is voor mij de belangrijkste mijlpaal op de weg naar projectsucces.

Ja, projectsucces ís een keuze

Guus Velmans | 2 minuten